Struktura

Władze Instytutu Sztuk Pięknych:

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK
Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych
e-mail: kziolowicz@ujk.edu.pl
dyżur: (pok. nr 3)
konsultacje dydaktyczne:

prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka
Wicedyrektor do spraw artystycznych i naukowych
Kierownik Studiów Doktoranckich
e-mail:
dyżur: (pokój nr 4)
konsultacje dydaktyczne: (pokój nr 4)

dr Maciej Zdanowicz
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych i studenckich
e-mail: maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl
dyżur: czwartek 12.00-13.30 (pok. nr 7)
konsultacje dydaktyczne: piątek 13.30-15.00 (pokój nr 7)

Rada Instytutu:
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka
prof. zw. dr hab. Ewa Pełka - Wierzbicka
dr hab. Halina Stawowy – Dombrowska, prof. UJK
dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK
prof. dr hab. Ryszard Ługowski
prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj
dr hab. Tomasz Sikorski, prof. UJK
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Władysław Szczepański
dr hab. Jan Walasek prof. UJK
prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK
dr Maciej Zdanowicz
dr Wojciech Wierzbicki
dr Marek Osman
mgr Anna Słomka


Struktura Instytutu Sztuk Pięknych:

Zakład Malarstwa i Rzeźby
kierownik: prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka
dyżur: (pokój nr 4)
konsultacje dydaktyczne: (pokój nr 4)

Zakład Grafiki i Rysunku
kierownik: prof. zw. dr hab. Władysław Szczepański
dyżur: (pokój nr 208)
konsultacje dydaktyczne: (pokój nr 208)

Zakład Nowych Mediów
kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Ługowski
dyżur: (pokój nr 103)
konsultacje: (pokój nr 103)

Zakład Wzornictwa
kierownik: prof. zw. dr hab. Tomasz Sikorski
dyżur: (pokój nr 209)
konsultacje: (pokój nr 209)

Zakład Historii i Teorii Sztuki
kierownik: prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj
dyżur: (pokój nr 204)
konsultacje: (pokój nr 204)